Home / Advokat za autorska prava

Advokat za autorska prava

Advokat za autorsko pravo

Advokat za autorska prava - zaštitimo zajedno Vaša kreativna dela!

Intelektualna svojina je složena oblast koja obuhvata autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu, kao i prava industrijske svojine. Ova prava su vitalna za zaštitu Vaših originalnih ideja i kreacija, što uključuje sve od književnih i umetničkih dela do otkrića, dizajna, simbola i imena. U tom smislu, važno je angažovati stručnjaka. Advokat za autorska prava može efikasno zaštititi i zastupati Vaša autorska prava. Da li ste svesni važnosti zaštite autorskih prava, posebno u digitalnoj eri kada je zaštita autorskih prava na internetu od presudnog značaja? 

U oblasti intelektualne svojine postoji opsežna regulativa, kako međunarodna, tako i Republike Srbije. Bitan deo ove regulative čini Zakon o autorskim i srodnim pravima. Prava industrijske svojine se najčešće dele na pronalazačko pravo (patenti, nove biljne vrste, know how), pravo znakova razlikovanja (žigovi, imena porekla i geografske oznake, industrijski dizajn, poslovno ime) i pravo konkurencije (suzbijanje nelojalne konkurencije). 

Advokat za autorska prava naše Advokatske kancelarije Ćehović tu je da Vam pomogne da razumete i zaštitite svoja autorska prava, da izbegnete kršenje autorskih prava i da shvatite vrste autorskih prava. Pružamo kvalitetne usluge pravnog savetovanja i zastupanja pred domaćim i stranim Sudovima u svim sferama prava intelektualne svojine, uključujući i tužbe za autorska prava. Naš fokus je na savetovanju i zastupanju iz oblasti zaštite autorskih i srodnih prava i oblasti prava industrijske svojine. 

Ne dozvolite da Vaše ideje, otkrića ili kreacije budu zloupotrebljeni. Zaštitite svoju intelektualnu svojinu uz našu stručnu pomoć. Naša advokatska kancelarija je među vodećim u oblasti zaštite autorskih prava i intelektualne svojine, i tu smo da Vam pružimo sveobuhvatne pravne usluge. Ako vam je potreban ugovor o prenosu autorskih prava, ugovor o autorskim pravima, ili imate pitanja o porezu na autorska prava, mi smo tu da vam pomognemo. Kontaktirajte nas danas i saznajte kako možemo da Vam pomognemo. 

Bilo da se radi o interakciji sa Zavodom za zaštitu autorskih prava, upravljanju licenciranjem i ugovorima, ili zastupanju u sudskim postupcima vezanim za autorska prava, imamo znanje i iskustvo da se efikasno suočimo sa svim izazovima. 

Vaše autorsko pravo ne bi trebalo da bude na kocki! Da bi se obezbedila pravna zaštita Vaših autorskih prava, potrebna je stručna pomoć i upravo u tome može da Vam pomogne naša advokatska kancelarija. 

Advokatska kancelarija Ćehović – Vaša kreativnost ima vrednost. Sačuvajmo je zajedno!