Home / Advokat za privredno pravo

Advokat za privredno pravo

Advokat za privredno pravo

Advokat za privredno pravo - Pravna snaga Vašeg poslovanja!

Da li osnivate preduzeće (firmu), ili ste preduzetnik u duši ili želite unaprediti poslovanje svog privrednog društva i potreban Vam je advokat za privredno pravo?

U svetu prepunom pravne regulative, advokat za privredno pravo može biti odlučujući faktor uspeha Vašeg biznisa. Advokatska kancelarija Ćehović, sa svojim dugogodišnjim iskustvom i stručnim znanjem, tu je da Vam pruži sigurnost i podršku na tom putu.

Osnivanje privrednih društava i registrovanje preduzetnika, gde smo Vaš pouzdani partner od ideje do realizacije. Pružamo pravnu pomoć i pravne usluge pri izradi svih vrsta ugovora u privredi, kao i izmena i dopuna istih. Svesni smo da se poslovno okruženje brzo menja, zato smo tu da se postaramo da Vaši ugovori budu u skladu sa zakonodavstvom.

Kao vaš advokat za privredno pravo, nudimo pravno savetovanje privrednih subjekata. Ukoliko ste suočeni sa pravnim izazovima, naš tim iskusnih advokata za privredno pravo će vam pružiti praktične i efikasne savete. Takođe, zastupamo privredna društva u privrednim sporovima i postupcima pred drugim nadležnim organima, osiguravajući da vaša prava i interesi budu zaštićeni.

Kada se suočite sa složenim situacijama, kao što su stečaj i likvidacija, pružamo pravne usluge u postupcima stečaja i likvidacija, vođeni idejom da minimalizujemo Vaše gubitke i maksimiziramo mogućnosti za oporavak.

Zamislite poslovanje gde svaka pravna odluka donosi dodatnu vrednost. Gde ste sigurni u svakom koraku. Gde znate da Vaši interesi i imovina uvek imaju najbolju moguću zaštitu. To je poslovanje uz podršku advokatske kancelarije Ćehović.

Nadalje ćemo Vam ukratko upoznata sa ključnim elementima privrednog prava:

Šta je privredno pravo?

Privredno pravo je grana prava koja se bavi pravilima i propisima vezanim za poslovanje preduzeća i preduzetnika. Uključuje osnivanje, vođenje i zatvaranje preduzeća, kao i mnoge druge aspekte poslovnog prava.

Šta propisuje Zakon o privrednim društvima?

Zakon o privrednim društvima propisuje zakonski okvir koji reguliše osnivanje, upravljanje, reorganizaciju i prestanak privrednih društava u Republici Srbiji.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Društvo sa ograničenom odgovornošću je tip privrednog društva gde su članovi odgovorni samo do iznosa svog uloga u kapitalu društva, i nisu lično odgovorni za obaveze društva.

Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću

Osnivački akt Društva sa ograničenom odgovornošću je dokument koji sadrži osnovne informacije o društvu, kao što su ime društva, sedište, visina osnovnog kapitala, prava i obaveze članova.

Izmena osnivačkog akta

Izmena osnivačkog akt je proces promene ili dopune podataka navedenih u osnivačkom aktu društva.

Statut privrednog društva

Interni akt društva koji detaljnije reguliše organizaciju i funkcionisanje društva, prava i obaveze članova i druga bitna pitanja.

Istupanje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću

Postupak kojim član društva sa ograničenom odgovornošću napušta društvo, prodajom svog udela ili na neki drugi način.

Povezana pravna lica po Zakonu o privrednim društvima

Povezana pravna lica su pravna lica koja su međusobno povezana kroz vlasničke, upravljačke ili druge odnose.

Registracija preduzetnika

Proces prijave i registracije fizičkog lica koje namerava da obavlja određenu delatnost.

Preduzetnik paušalac

Preduzetnik koji plaća porez na osnovu paušalno utvrđenog prihoda, a ne stvarno ostvarenog.

Preduzetnik iz radnog odnosa

Osoba koja obavlja preduzetničku delatnost dok je u isto vreme zaposlena kod drugog poslodavca.

Agencija za privredne registre – pretraga privrednih društava i preduzetnika

Online platforma gde se može pretraživati registar privrednih društava i preduzetnika i dobijati informacije o registrovanim privrednih društava i preduzetnicima.

Stečaj

Pravni postupak za rešavanje situacije kada privredno društvo ili preduzetnik nije u stanju da izmiri svoje obaveze prema poveriocima.

Zakon o stečaju

Zakonski okvir koji reguliše postupak stečaja, prava i obaveze učesnika u postupku i druge aspekte stečajnog postupka.

Agencija za stečaj

Organizacija zadužena za nadzor i sprovođenje stečajnih postupaka.

Pretraga predmeta

Mogućnost pretrage aktuelnih stečajnih postupaka ili drugih pravnih predmeta.

Pretraživanje dužnika

Provera da li određeno pravno ili fizičko lice ima neraspoređene dugove ili obaveze.

Likvidacija

Proces zatvaranja privrednog društva i raspodele njegove imovine među članovima ili poveriocima.

Prinudna likvidacija

Proces likvidacije koji se sprovodi protiv volje privrednog društva, obično na osnovu odluke suda ili nekog drugog organa.

Privredni sud

Sud koji se bavi rešavanjem sporova iz oblasti privrednog prava.