Home / Advokat za radno pravo

Advokat za radno pravo

Advokat za radno pravo

Advokat za radno pravo - jer prava zaposlenih su ljudska prava

Radno mesto može biti izazovno, pogotovo kada se suočite sa problemima poput nepravednog otpuštanja, diskriminacije, mobinga ili nepoštovanja Vaših prava. U Advokatskoj kancelariji Ćehović, naša strast je Vaša pravna zaštita. Kao iskusni Advokat za radno pravo, posvećeni smo očuvanju prava zaposlenih i kreiranju pravičnijeg radnog okruženja.

Naša kancelarija se fokusira na pružanje advokatski usluga iz domena radnog prava koje su od vitalnog značaja za zaposlene, uključujući osobe sa invaliditetom, samohrane majke, trudnice i one u stalnom radnom odnosu. Razumemo koliko je važno za Vas da znate i razumete svoja prava iz radnog odnosa. Bez obzira da li imate Ugovor o radu da ste u stalnom radnom odnosu, na neodređeno vreme ili radite na određeno vreme, ili radite van radnog odnosa na: ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, Ugovor o delu, Ugovor o dopunskom radu, Ugovor o stručnom osposobljavanju i Ugovor o stručnom usavršavanju ili ste osoba sa invaliditetom, svaki zaposleni ima prava koja treba da budu poštovana.

Raskid ugovora o radu (otkaz)

Advokat za radno pravo ima ključnu ulogu u zaštiti prava zaposlenih koji su suočeni sa nepravičnim ili nezakonitim raskidom radnog odnosa. Evo šta advokat za radno pravo može da uradi za Vas ukoliko ste suočeni sa otkazom ili raskidom ugovora o radu:

Procena Vašeg slučaja: Advokat za radno pravo će detaljno pregledati okolnosti Vašeg slučaja kako bi utvrdio da li je raskid radnog odnosa izvršen u skladu sa zakonom o rad. Ovo uključuje proveru da li su Vam pružene sve neophodne informacije i da li su postupani ispravno prema zakonu.

Predstavljanje u sporovima: Ako se utvrdi da je došlo do nezakonitog otkaza ugovora o radu, Vaš advokat će vas zastupati pred sudom ili drugim relevantnim institucijama. Oni će se boriti za Vaša prava i tražiti pravičnu nadoknadu.

Savetovanje i podrška: Advokat za radno pravo će vam pružiti neophodne savete i podršku tokom celog procesa. Oni će vam objasniti sve aspekte slučaja, uključujući moguće ishode i korake koje treba preduzeti.

Pregovaranje o sporazumu: U nekim slučajevima, advokat može biti u mogućnosti da pregovara o sporazumu sa vašim bivšim poslodavcem. Ovo može rezultirati novim uslovima raskida ugovora o radu, ili čak ponovnim zapošljavanjem.

Sporazumni raskid radnog odnosa

Sporazumni raskid radnog odnosa je situacija u kojoj zaposleni i poslodavac dogovore da završe radni odnos. Iako je ovo obično ishod sporazuma između obe strane, može doći do situacija gde radnik može osećati da je primoran na sporazumni raskid ili da nije bio svestan svih prava i posledica. U ovim situacijama, advokat za radno pravo može pružiti važnu podršku:

Pregovaranje o uslovima sporazuma: Advokat može pomoći zaposlenom da pregovara o uslovima sporazumnog raskida radnog odnosa, uključujući odštetu, preostale plative i druge benefite. Cilj je osigurati da sporazum bude što pravičniji za zaposlenog.

Provera pravnih dokumenata: Advokat može pregledati sve sporazume ili ugovore vezane za sporazumni raskid radnog odnosa, kako bi se osiguralo da ne postoje nejasni uslovi koji bi mogli biti nepovoljni za zaposlenog.

Savetovanje o posledicama sporazumnog raskida: Advokat može savetovati zaposlenog o pravnim i finansijskim posledicama sporazumnog raskida radnog odnosa. Ovo može uključivati pitanja vezana za nezaposlenost, penziju, zdravstveno osiguranje, i druge važne faktore.

Zastupanje u sporovima: Ukoliko dođe do spora u vezi sa uslovima sporazumnog raskida radnog odnosa, advokat može zastupati zaposlenog u pregovorima, arbitraži ili sudskim postupcima.

Savetovanje o mogućim daljim koracima: Nakon sporazumnog raskida radnog odnosa, advokat može savetovati zaposlenog o daljim koracima, uključujući potragu za novim poslom, prekvalifikaciju, ili drugim opcijama.

Mobing

Mobing na radnom mestu je ozbiljan problem koji može imati dugotrajne negativne posledice na mentalno i fizičko zdravlje zaposlenih. Mobing može uključivati ponavljano uznemiravanje, zastrašivanje, diskriminaciju ili bilo koju drugu formu neprikladnog ponašanja prema zaposlenom na radnom mestu.

Advokatska kancelarija Ćehović pruža stručnu pravnu pomoć zaposlenima koji su izloženi mobingu na radnom mestu. Naš tim advokat za radno pravo je posvećen borbi protiv mobinga i zaštiti prava zaposlenih.

Naše usluge uključuju:

Savetovanje i podršku: Advokati za radno pravo pružaju informacije i savete o tome šta čini mobing, kako ga prepoznati i kako se zaštititi od njega. Pružamo podršku i smernice tokom celog procesa, pomažući zaposlenima da se suoče sa ovim teškim situacijama.

Prikupljanje dokaza: Pomažemo zaposlenima da prikupljaju i dokumentuju dokaze o mobingu. Ovo može uključivati beleške o incidentima, svedočenja kolega, e-mailove, i druge relevantne dokumente.

Zastupanje u pregovorima sa poslodavcem: Advokat za radno pravo može zastupati zaposlenog u razgovorima sa poslodavcem, tražeći pravično rešenje za problem mobinga. Ovo može rezultirati promenama na radnom mestu, disciplinskim postupcima protiv zlostavljača, ili kompenzacijom za zaposlenog.

Podnošenje tužbe: Ukoliko poslodavac ne preduzme adekvatne korake da se mobing zaustavi, advokat za radno pravo može podneti tužbu protiv poslodavca ili zlostavljača. Ovo može rezultirati finansijskom kompenzacijom za zaposlenog, kao i pravnom zaštitom od daljeg mobinga.

Zastupanje pred sudom: Ako je potrebno, advokat za radno pravo može zastupati zaposlenog u sudskim postupcima protiv poslodavca ili zlostavljača.

Naše duboko razumevanje radnog prava i iskustvo u zastupanju žrtava mobinga čini nas idealnim izborom za zaposlene koji traže pravdu i zaštitu. Ne dozvolite da mobing ostane nekažnjen.

Možda se pitate, kako će vam naša kancelarija pomoći? Kao naš klijent, imaćete pristup ekspertima u radnom pravu koji su posvećeni Vašem slučaju. Razumemo specifične izazove sa kojima se suočavaju samohrane majke u radnom odnosu, kao i ostvarivanja prava trudnica u radnom odnosu. Takođe, pružamo stručne savete i podršku u vezi sa pravima osoba sa invaliditetom u radnom odnosu.

Ne dozvolite da Vas pravne dileme opterećuju. Pozovite nas danas i zakažite besplatnu konsultaciju. Naši stručni advokati za radno pravo su ovde da Vam pomognu da razumete svoja prava i obezbede da se ona poštuju. Zajedno ćemo raditi na izgradnji pravičnijeg radnog okruženja za Vas.

Ne čekajte, zaštitite svoja prava danas sa Advokatskom kancelarijom Ćehović.