Home / Advokat za ugovore i ugovorno pravo

Advokat za ugovore i ugovorno pravo

Advokat za ugovore

Advokat za ugovore i ugovorno pravo - da se Vaši uslovi poštuju!

Pitate se, kako sastaviti ugovor? U potrazi ste za stručnjacima u oblasti ugovornog prava? Ne tražite dalje! Advokat za ugovore i ugovorno pravo Advokatska kancelarija Ćehović je ovde da Vam pomogne. Sa dugogodišnjim iskustvom u različitim aspektima ugovornog prava, naša Advokatska kancelarija Ćehović je spremna da odgovori na sve Vaše potrebe.

Naši advokati za ugovorno pravo pružaju širok spektar advokatskih usluga u oblasti ugovornog prava, uključujući:

Sastavljanje ugovora

Naš tim advokata ima iskustvo u izradi sledeće vrste ugovora: ugovor o kupoprodaji (kupoprodajni ugovor), ugovor o razmeni tj. ugovor o trampi, ugovor o poklonu, ugovor o zakupu, ugovor o posredovanju, ugovor o građenju, ugovori o delu, ugovori o doživotnom izdržavanju, ugovori o zajmu… Bez obzira na Vaše potrebe, možemo Vam pomoći da sastavite ugovor koji će biti u skladu sa zakonom i Vašim interesima.

Pregovaranje oko uslova ugovora

Ukoliko Vam je potrebna podrška u dogovaranju uslova ugovora, naš tim je tu za Vas. Imamo iskustva u pregovaranju na različitim stranama i možemo Vam pomoći da postignete najpovoljnije uslove koji su u skladu sa Vašim interesima.

Elementi ugovora

Bilo da kreirate novi ugovor ili pregledate postojeći, naš tim će se pobrinuti da svi bitni elementi ugovora budu ispravno obrađeni. Ovo uključuje subjekte ugovora (strane), predmet ugovora (šta se kupuje, prodaje, iznajmljuje itd.), cenu, i ostale specifične uslove relevantne za Vaš ugovor. Obratićemo pažnju na sve detalje kako bismo osigurali da je ugovor jasan, precizan i u skladu sa Vašim potrebama i interesima.

Sastavljanje tužbi radi ispunjenja ugovorne obaveze

Imate problema sa ispunjavanjem ugovornih obaveza, naša advokatska kancelarija može sastaviti tužbu kako bi se Vaša prava zaštitila i obaveze ispunile.

Sastavljanje tužbi radi poništaja ugovora ili nekih ugovornih odredaba

Ukoliko smatrate da je ugovor ili neka njegova odredba nepravedna ili nezakonita, naš tim može sastaviti tužbu za poništenje takvog ugovora ili odredbe.

Revizija i tumačenje ugovora

Želite ugovor koji već imate da razumete bolje, naš tim može pružiti jasno tumačenje i preporuke.

Rešavanje sporova

U slučaju da dođe do spora u vezi sa ugovorom, naša kancelarija može vam pomoći da rešite problem na najefikasniji način.

Zastupanje u sudskim postupcima povodom tužbi iz ugovora

Ukoliko dođe do sudske rasprave, naš advokat za ugovore i ugovorno pravo može Vas zastupati pred Sudom i boriti se za Vaša prava.

Ukoliko izaberete našu advokatsku kancelariju, ne samo da ćete dobiti stručnu pomoć, već ćete se i osećati sigurno i zaštićeno. Naš cilj je da vam pružimo pravnu uslugu koja je pristupačna, efikasna i transparentna. Klijent je uvek na prvom mestu za nas, i mi smo posvećeni tome da Vam pružimo najbolju moguću pomoć.

Nemojte čekati! Kontaktirajte nas danas za besplatnu konsultaciju. Bez obzira na složenost Vašeg slučaja, tu smo da vam pružimo stručnu pomoć i da vas vodimo kroz proces. Advokatska kancelarija Ćehović je tu za vas – Vaš partner u svetu ugovornog prava!

Kupoprodajni ugovor primer

Primer kupoprodajnog ugovora možete pogledati ovde Ugovor o kupoprodaji